Οικονομικό Ημερολόγιο

Φίλτρα

Current Week
Select...
AπόΚυριακή, Αύγουστος 18η 2019Προς τοΣάββατο, Αύγουστος 24η 2019GMT0
Κυριακή, Αύγουστος 18η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
23:50
JPYExports YoYevent impact-1.6 %-2.2 %-6.6 %
23:50
JPYBalance of Tradeevent impact-249.6 B -200 B 589.6 B revised from
23:50
JPYevent impact
Exports YoY
A: -1.6
F: -2.2
P: -6.6
23:50
JPYevent impact
Balance of Trade
A: -249.6 B
F: -200 B
P: 589.6 B
Δευτέρα, Αύγουστος 19η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
All Day
ARSBridge Holiday 2
09:00
EURInflation Rate YoY Finalevent impact1 %1.1 %1.3 %
09:00
EURInflation Rate MoMevent impact-0.5 %-0.4 %0.2 %
09:00
EURCore Inflation Rate YoY Finalevent impact0.9 %0.9 %1.1 %
10:00
EURBundesbank Monthly Reportevent impact
11:30
BRLBCB Focus Market Readoutevent impact
13:00
RUBUnemployment Rateevent impact4.5 %4.5 %4.4 %
00:00
ARSevent impact
Bridge Holiday 2
A:
F:
P:
09:00
EURevent impact
Inflation Rate YoY Final
A: 1
F: 1.1
P: 1.3
09:00
EURevent impact
Inflation Rate MoM
A: -0.5
F: -0.4
P: 0.2
09:00
EURevent impact
Core Inflation Rate YoY Final
A: 0.9
F: 0.9
P: 1.1
10:00
EURevent impact
Bundesbank Monthly Report
A:
F:
P:
11:30
BRLevent impact
BCB Focus Market Readout
A:
F:
P:
13:00
RUBevent impact
Unemployment Rate
A: 4.5
F: 4.5
P: 4.4
Τρίτη, Αύγουστος 20η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
01:30
AUDRBA Meeting Minutesevent impact
06:00
EURPPI MoMevent impact0.1 %0 %-0.4 %
09:00
EURConstruction Output YoYevent impact1 %1.8 %1.7 %revised from
10:00
GBPCBI Industrial Trends Ordersevent impact-13 -23 -34
13:00
EURPM Conte Speech in the Senateevent impact
13:20
BRLBusiness Confidenceevent impact59.4 58.5 57.4
20:30
USDFed Daly Speechevent impact
22:00
USDAPI Crude Oil Stock Changeevent impact-3.5 M 3.7 M revised from
22:00
USDFed Quarles Speechevent impact
01:30
AUDevent impact
RBA Meeting Minutes
A:
F:
P:
06:00
EURevent impact
PPI MoM
A: 0.1
F:
P: -0.4
09:00
EURevent impact
Construction Output YoY
A: 1
F: 1.8
P: 1.7
10:00
GBPevent impact
CBI Industrial Trends Orders
A: -13
F: -23
P: -34
13:00
EURevent impact
PM Conte Speech in the Senate
A:
F:
P:
13:20
BRLevent impact
Business Confidence
A: 59.4
F: 58.5
P: 57.4
20:30
USDevent impact
Fed Daly Speech
A:
F:
P:
22:00
USDevent impact
API Crude Oil Stock Change
A: -3.5 M
F:
P: 3.7 M
22:00
USDevent impact
Fed Quarles Speech
A:
F:
P:
Τετάρτη, Αύγουστος 21η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
08:00
ZARInflation Rate YoYevent impact4 %4.4 %4.5 %
11:30
INRMonetary Policy Meeting Minutesevent impact
12:30
CADCore Inflation Rate YoYevent impact2 %2.3 %2 %
12:30
CADInflation Rate YoYevent impact2 %1.7 %2 %
12:30
CADInflation Rate MoMevent impact0.5 %0.2 %-0.2 %
14:00
USDExisting Home Salesevent impact5.42 M 5.39 M 5.29 M revised from
14:00
USDExisting Home Sales MoMevent impact2.5 %2.5 %-1.3 %revised from
14:30
USDEIA Crude Oil Stocks Changeevent impact-2.73 M -1.89 M 1.58 M
14:30
USDEIA Gasoline Stocks Changeevent impact312 K 169 K -1.41 M
18:00
USDFOMC Minutesevent impact
23:00
AUDCommBank Australia Manufacturing PMI Flashevent impact51.3 51 51.6
23:00
AUDCommBank Australia Services PMI Flashevent impact49.2 51.8 52.3
08:00
ZARevent impact
Inflation Rate YoY
A: 4
F: 4.4
P: 4.5
11:30
INRevent impact
Monetary Policy Meeting Minutes
A:
F:
P:
12:30
CADevent impact
Core Inflation Rate YoY
A: 2
F: 2.3
P: 2
12:30
CADevent impact
Inflation Rate YoY
A: 2
F: 1.7
P: 2
12:30
CADevent impact
Inflation Rate MoM
A: 0.5
F: 0.2
P: -0.2
14:00
USDevent impact
Existing Home Sales
A: 5.42 M
F: 5.39 M
P: 5.29 M
14:00
USDevent impact
Existing Home Sales MoM
A: 2.5
F: 2.5
P: -1.3
14:30
USDevent impact
EIA Crude Oil Stocks Change
A: -2.73 M
F: -1.89 M
P: 1.58 M
14:30
USDevent impact
EIA Gasoline Stocks Change
A: 312 K
F: 169 K
P: -1.41 M
18:00
USDevent impact
FOMC Minutes
A:
F:
P:
23:00
AUDevent impact
CommBank Australia Manufacturing PMI Flash
A: 51.3
F: 51
P: 51.6
23:00
AUDevent impact
CommBank Australia Services PMI Flash
A: 49.2
F: 51.8
P: 52.3
Πέμπτη, Αύγουστος 22η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
00:30
JPYJibun Bank Manufacturing PMI Flashevent impact49.5 49.8 49.4
00:30
JPYJibun Bank Services PMI Flashevent impact53.4 52 51.8
04:30
JPYAll Industry Activity Index MoMevent impact-0.8 %-0.7 %0.5 %revised from
07:00
TRYConsumer Confidenceevent impact58.3 55.8 56.5
07:15
EURMarkit Manufacturing PMI Flashevent impact51 49.5 49.7
07:15
EURMarkit Services PMI Flashevent impact53.3 52.5 52.6
07:20
IDRInterest Rate Decisionevent impact5.5 %5.75 %5.75 %
07:30
EURMarkit Manufacturing PMI Flashevent impact43.6 43 43.2
07:30
EURMarkit Services PMI Flashevent impact54.4 54 54.5
08:00
EURMarkit Manufacturing PMI Flashevent impact47 46.2 46.5
08:00
EURMarkit Services PMI Flashevent impact53.4 53 53.2
10:00
GBPCBI Distributive Tradesevent impact-49 -11 -16
11:30
EURECB Monetary Policy Meeting Accountsevent impact
13:45
USDMarkit Composite PMI Flashevent impact50.9 51.7 52.6
13:45
USDMarkit Services PMI Flashevent impact50.9 52.8 53
13:45
USDMarkit Manufacturing PMI Flashevent impact49.9 50.5 50.4
14:00
EURConsumer Confidence Flashevent impact-7.1 -7 -6.6
14:00
USDJackson Hole Economic Policy Symposiumevent impact
23:30
JPYInflation Rate YoYevent impact0.5 %0.5 %0.7 %
23:30
JPYCore Inflation Rate YoYevent impact0.6 %0.6 %0.6 %
00:30
JPYevent impact
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
A: 49.5
F: 49.8
P: 49.4
00:30
JPYevent impact
Jibun Bank Services PMI Flash
A: 53.4
F: 52
P: 51.8
04:30
JPYevent impact
All Industry Activity Index MoM
A: -0.8
F: -0.7
P: 0.5
07:00
TRYevent impact
Consumer Confidence
A: 58.3
F: 55.8
P: 56.5
07:15
EURevent impact
Markit Manufacturing PMI Flash
A: 51
F: 49.5
P: 49.7
07:15
EURevent impact
Markit Services PMI Flash
A: 53.3
F: 52.5
P: 52.6
07:20
IDRevent impact
Interest Rate Decision
A: 5.5
F: 5.75
P: 5.75
07:30
EURevent impact
Markit Manufacturing PMI Flash
A: 43.6
F: 43
P: 43.2
07:30
EURevent impact
Markit Services PMI Flash
A: 54.4
F: 54
P: 54.5
08:00
EURevent impact
Markit Manufacturing PMI Flash
A: 47
F: 46.2
P: 46.5
08:00
EURevent impact
Markit Services PMI Flash
A: 53.4
F: 53
P: 53.2
10:00
GBPevent impact
CBI Distributive Trades
A: -49
F: -11
P: -16
11:30
EURevent impact
ECB Monetary Policy Meeting Accounts
A:
F:
P:
13:45
USDevent impact
Markit Composite PMI Flash
A: 50.9
F: 51.7
P: 52.6
13:45
USDevent impact
Markit Services PMI Flash
A: 50.9
F: 52.8
P: 53
13:45
USDevent impact
Markit Manufacturing PMI Flash
A: 49.9
F: 50.5
P: 50.4
14:00
EURevent impact
Consumer Confidence Flash
A: -7.1
F: -7
P: -6.6
14:00
USDevent impact
Jackson Hole Economic Policy Symposium
A:
F:
P:
23:30
JPYevent impact
Inflation Rate YoY
A: 0.5
F: 0.5
P: 0.7
23:30
JPYevent impact
Core Inflation Rate YoY
A: 0.6
F: 0.6
P: 0.6
Παρασκευή, Αύγουστος 23η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
11:00
MXNGDP Growth Rate QoQ Finalevent impact00 %-0.3 %revised from
11:00
MXNGDP Growth Rate YoY Finalevent impact-0.8 %-0.8 %1.2 %
12:30
CADRetail Sales MoMevent impact0-0.1 %-0.2 %revised from
14:00
USDNew Home Salesevent impact635 K 649 K 728 K revised from
14:00
USDNew Home Sales MoMevent impact-12.8 %-0.2 %20.9 %revised from
14:00
USDJackson Hole Economic Policy Symposiumevent impact
14:00
USDFed Chair Powell Speechevent impact
19:00
GBPBoE Gov Carney Speechevent impact
11:00
MXNevent impact
GDP Growth Rate QoQ Final
A:
F:
P: -0.3
11:00
MXNevent impact
GDP Growth Rate YoY Final
A: -0.8
F: -0.8
P: 1.2
12:30
CADevent impact
Retail Sales MoM
A:
F: -0.1
P: -0.2
14:00
USDevent impact
New Home Sales
A: 635 K
F: 649 K
P: 728 K
14:00
USDevent impact
New Home Sales MoM
A: -12.8
F: -0.2
P: 20.9
14:00
USDevent impact
Jackson Hole Economic Policy Symposium
A:
F:
P:
14:00
USDevent impact
Fed Chair Powell Speech
A:
F:
P:
19:00
GBPevent impact
BoE Gov Carney Speech
A:
F:
P:
Σάββατο, Αύγουστος 24η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
08:00
EURG7 Summitevent impact
14:00
01:37USDJackson Hole Economic Policy Symposiumevent impact
16:25
04:02AUDRBA Gov Lowe Speechevent impact
08:00
EURevent impact
G7 Summit
A:
F:
P:
14:00
USDevent impact
Jackson Hole Economic Policy Symposium
A:
F:
P:
16:25
AUDevent impact
RBA Gov Lowe Speech
A:
F:
P:
Table Key
A: ΠραγματικόF: Πρόβλεψη P: Προηγούμενο
ActualA- Figure is above forecast
ActualA- Figure is below forecast
Impact gauge
Χαμηλό
Μέσο
Υψηλό
revised fromRevision
FX Empire's Economic Calendar displays financial events and indicators from across the world. The events are updated automatically upon the release of new data. The Economic Calendar, as well as the rest of the calendars on the site, only provides general information and are only intended for informative purposes. The Data is sourced from TradingEconomics. FX Empire aims to offer the most accurate content but due to the vast amount of data and the wide range of sources, FXEmpire cannot be held responsible for the eventual inaccuracies that might occur. The Economic Calendar may also be subject to change without any previous notice.
IMPORTANT DISCLAIMERS
The content provided on the website includes general news and publications, our personal analysis and opinions, and contents provided by third parties, which are intended for educational and research purposes only. It does not constitute, and should not be read as, any recommendation or advice to take any action whatsoever, including to make any investment or buy any product. When making any financial decision, you should perform your own due diligence checks, apply your own discretion and consult your competent advisors. The content of the website is not personally directed to you, and we does not take into account your financial situation or needs.The information contained in this website is not necessarily provided in real-time nor is it necessarily accurate. Prices provided herein may be provided by market makers and not by exchanges.Any trading or other financial decision you make shall be at your full responsibility, and you must not rely on any information provided through the website. FX Empire does not provide any warranty regarding any of the information contained in the website, and shall bear no responsibility for any trading losses you might incur as a result of using any information contained in the website.The website may include advertisements and other promotional contents, and FX Empire may receive compensation from third parties in connection with the content. FX Empire does not endorse any third party or recommends using any third party's services, and does not assume responsibility for your use of any such third party's website or services.FX Empire and its employees, officers, subsidiaries and associates, are not liable nor shall they be held liable for any loss or damage resulting from your use of the website or reliance on the information provided on this website.
RISK DISCLAIMER
This website includes information about cryptocurrencies, contracts for difference (CFDs) and other financial instruments, and about brokers, exchanges and other entities trading in such instruments. Both cryptocurrencies and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money. You should carefully consider whether you understand how these instruments work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.FX Empire encourages you to perform your own research before making any investment decision, and to avoid investing in any financial instrument which you do not fully understand how it works and what are the risks involved.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ