Οικονομικό Ημερολόγιο

Φίλτρα

Current Week
Select...
From Κυριακή, Ιούλιος 14η 2019 to Σάββατο, Ιούλιος 20η 2019 GMT 0
Κυριακή, Ιούλιος 14η 2019(Δεν υππάρχουν Συμβάντα)
Δευτέρα, Ιούλιος 15η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
All Day
TRYDemocracy and National Unity Day
All Day
JPYMarine Day
01:30
CNYHouse Price Index YoYevent impact10.30 %11.10 %10.70 %
02:00
CNYGDP Growth Rate YoYevent impact6.20 %6.20 %6.40 %
02:00
CNYFixed Asset Investment (YTD) YoYevent impact5.80 %5.60 %5.60 %
02:00
CNYRetail Sales YoYevent impact9.80 %8.50 %8.60 %
02:00
CNYGDP Growth Rate QoQevent impact1.60 %1.50 %1.40 %
02:00
CNYIndustrial Production YoYevent impact6.30 %5.20 %5.00 %
04:00
IDRBalance of Tradeevent impact200.00 M 690.00 M 200.00 M revised from
06:30
INRWPI Manufacturing YoYevent impact0.94 % %1.28 %
06:30
INRWPI Food YoYevent impact6.98 % %6.99 %
06:30
INRWPI Fuel YoYevent impact-2.20 % %0.98 %
06:30
INRWPI Inflation YoYevent impact2.02 %2.35 %2.45 %
12:30
USDNY Empire State Manufacturing Indexevent impact4.30 2.00 -8.60
12:50
USDFed Williams Speechevent impact
14:00
INRBalance of Tradeevent impact-15.28 B -15.64 B -15.36 B
00:00
TRYevent impact
Democracy and National Unity Day
A:
F:
P:
00:00
JPYevent impact
Marine Day
A:
F:
P:
01:30
CNYevent impact
House Price Index YoY
A: 10.30
F: 11.10
P: 10.70
02:00
CNYevent impact
GDP Growth Rate YoY
A: 6.20
F: 6.20
P: 6.40
02:00
CNYevent impact
Fixed Asset Investment (YTD) YoY
A: 5.80
F: 5.60
P: 5.60
02:00
CNYevent impact
Retail Sales YoY
A: 9.80
F: 8.50
P: 8.60
02:00
CNYevent impact
GDP Growth Rate QoQ
A: 1.60
F: 1.50
P: 1.40
02:00
CNYevent impact
Industrial Production YoY
A: 6.30
F: 5.20
P: 5.00
04:00
IDRevent impact
Balance of Trade
A: 200.00 M
F: 690.00 M
P: 200.00 M
06:30
INRevent impact
WPI Manufacturing YoY
A: 0.94
F:
P: 1.28
06:30
INRevent impact
WPI Food YoY
A: 6.98
F:
P: 6.99
06:30
INRevent impact
WPI Fuel YoY
A: -2.20
F:
P: 0.98
06:30
INRevent impact
WPI Inflation YoY
A: 2.02
F: 2.35
P: 2.45
12:30
USDevent impact
NY Empire State Manufacturing Index
A: 4.30
F: 2.00
P: -8.60
12:50
USDevent impact
Fed Williams Speech
A:
F:
P:
14:00
INRevent impact
Balance of Trade
A: -15.28 B
F: -15.64 B
P: -15.36 B
Τρίτη, Ιούλιος 16η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
01:30
AUDRBA Meeting Minutesevent impact
07:00
TRYUnemployment Rateevent impact13.00 %13.70 %14.10 %
08:00
EURBalance of Tradeevent impact5.35 B 2.91 B 2.89 B
08:30
GBPUnemployment Rateevent impact3.80 %3.80 %3.80 %
08:30
GBPAverage Earnings incl. Bonusevent impact3.40 %3.10 %3.20 %revised from
08:30
GBPEmployment Changeevent impact28.00 K 45.00 K 32.00 K
08:30
GBPClaimant Count Changeevent impact38.00 K 22.80 K 24.50 K revised from
08:30
GBPAverage Earnings excl. Bonusevent impact3.60 %3.50 %3.40 %
09:00
EURZEW Economic Sentiment Indexevent impact-24.50 -22.30 -21.10
09:00
EURZEW Current Conditionsevent impact-1.10 5.00 7.80
12:00
GBPBoE Gov Carney Speechevent impact
12:15
USDFed Bostic Speechevent impact
12:15
USDFed Bowman Speechevent impact
12:30
USDImport Prices YoYevent impact-2.00 %-2.10 %-1.10 %revised from
12:30
USDRetail Sales MoMevent impact0.40 %0.10 %0.40 %revised from
12:30
USDImport Prices MoMevent impact-0.90 %-0.70 %0 %revised from
12:30
USDExport Prices YoYevent impact-1.60 %-1.40 %-0.80 %revised from
12:30
USDExport Prices MoMevent impact-0.70 %-0.20 %-0.20 %
12:30
USDRetail Sales Ex Autos MoMevent impact0.40 %0.10 %0.40 %revised from
13:15
USDIndustrial Production MoMevent impact00.10 %0.40 %
13:15
USDIndustrial Production YoYevent impact1.30 %1.70 %2.10 %revised from
14:00
USDNAHB Housing Market Indexevent impact65.00 64.00 64.00
14:00
USDBusiness Inventories MoMevent impact0.30 %0.30 %0.50 %
14:05
USDFed Bostic Speechevent impact
16:20
USDFed Kaplan Speechevent impact
17:00
USDFed Chair Powell Speechevent impact
19:30
USDFed Evans Speechevent impact
20:00
USDForeign Bond Investmentevent impact-33.80 B 16.90 B
20:00
USDOverall Net Capital Flowsevent impact32.90 B 13.10 B -9.00 B revised from
20:00
USDNet Long-Term Tic Flowsevent impact3.50 B 32.30 B 46.90 B
20:30
USDAPI Crude Oil Stock Changeevent impact-1.40 M -8.13 M
01:30
AUDevent impact
RBA Meeting Minutes
A:
F:
P:
07:00
TRYevent impact
Unemployment Rate
A: 13.00
F: 13.70
P: 14.10
08:00
EURevent impact
Balance of Trade
A: 5.35 B
F: 2.91 B
P: 2.89 B
08:30
GBPevent impact
Unemployment Rate
A: 3.80
F: 3.80
P: 3.80
08:30
GBPevent impact
Average Earnings incl. Bonus
A: 3.40
F: 3.10
P: 3.20
08:30
GBPevent impact
Employment Change
A: 28.00 K
F: 45.00 K
P: 32.00 K
08:30
GBPevent impact
Claimant Count Change
A: 38.00 K
F: 22.80 K
P: 24.50 K
08:30
GBPevent impact
Average Earnings excl. Bonus
A: 3.60
F: 3.50
P: 3.40
09:00
EURevent impact
ZEW Economic Sentiment Index
A: -24.50
F: -22.30
P: -21.10
09:00
EURevent impact
ZEW Current Conditions
A: -1.10
F: 5.00
P: 7.80
12:00
GBPevent impact
BoE Gov Carney Speech
A:
F:
P:
12:15
USDevent impact
Fed Bostic Speech
A:
F:
P:
12:15
USDevent impact
Fed Bowman Speech
A:
F:
P:
12:30
USDevent impact
Import Prices YoY
A: -2.00
F: -2.10
P: -1.10
12:30
USDevent impact
Retail Sales MoM
A: 0.40
F: 0.10
P: 0.40
12:30
USDevent impact
Import Prices MoM
A: -0.90
F: -0.70
P:
12:30
USDevent impact
Export Prices YoY
A: -1.60
F: -1.40
P: -0.80
12:30
USDevent impact
Export Prices MoM
A: -0.70
F: -0.20
P: -0.20
12:30
USDevent impact
Retail Sales Ex Autos MoM
A: 0.40
F: 0.10
P: 0.40
13:15
USDevent impact
Industrial Production MoM
A:
F: 0.10
P: 0.40
13:15
USDevent impact
Industrial Production YoY
A: 1.30
F: 1.70
P: 2.10
14:00
USDevent impact
NAHB Housing Market Index
A: 65.00
F: 64.00
P: 64.00
14:00
USDevent impact
Business Inventories MoM
A: 0.30
F: 0.30
P: 0.50
14:05
USDevent impact
Fed Bostic Speech
A:
F:
P:
16:20
USDevent impact
Fed Kaplan Speech
A:
F:
P:
17:00
USDevent impact
Fed Chair Powell Speech
A:
F:
P:
19:30
USDevent impact
Fed Evans Speech
A:
F:
P:
20:00
USDevent impact
Foreign Bond Investment
A: -33.80 B
F:
P: 16.90 B
20:00
USDevent impact
Overall Net Capital Flows
A: 32.90 B
F: 13.10 B
P: -9.00 B
20:00
USDevent impact
Net Long-Term Tic Flows
A: 3.50 B
F: 32.30 B
P: 46.90 B
20:30
USDevent impact
API Crude Oil Stock Change
A: -1.40 M
F:
P: -8.13 M
Τετάρτη, Ιούλιος 17η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
08:00
EURG7 Finance Ministers and Central Bank Governors Meetingevent impact
08:30
GBPCore Inflation Rate YoYevent impact1.80 %1.80 %1.70 %
08:30
GBPPPI Input MoMevent impact-1.40 %-0.80 %0 %
08:30
GBPInflation Rate MoMevent impact00 %0.30 %
08:30
GBPCore Inflation Rate MoMevent impact00 %0.20 %
08:30
GBPInflation Rate YoYevent impact2.00 %2.00 %2.00 %
08:30
GBPPPI Input YoYevent impact-0.30 %0.50 %1.30 %
10:00
EURBundesbank Weidmann Speechevent impact
11:00
ZARRetail Sales YoYevent impact2.20 %1.60 %2.40 %
12:30
USDHousing Starts MoMevent impact-0.90 %1.90 %-0.90 %
12:30
USDHousing Startsevent impact1.25 M 1.26 M 1.27 M
12:30
CADInflation Rate MoMevent impact-0.20 %-0.20 %0.40 %
12:30
USDBuilding Permits MoMevent impact-6.10 %0.10 %0.30 %
12:30
CADCore Inflation Rate YoYevent impact2.00 %2.60 %2.10 %
12:30
USDBuilding Permitsevent impact1.22 M 1.30 M 1.29 M
12:30
CADInflation Rate YoYevent impact2.00 %2.00 %2.40 %
13:00
RUBUnemployment Rateevent impact4.40 %4.50 %4.50 %
14:30
USDEIA Crude Oil Stocks Changeevent impact-3.12 M -2.69 M -9.50 M
14:30
USDEIA Gasoline Stocks Changeevent impact3.57 M -925.00 K -1.45 M
23:50
02:23JPYExports YoYevent impact-5.60 %-7.80 %
23:50
02:23JPYBalance of Tradeevent impact420.00 B -967.10 B
08:00
EURevent impact
G7 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting
A:
F:
P:
08:30
GBPevent impact
Core Inflation Rate YoY
A: 1.80
F: 1.80
P: 1.70
08:30
GBPevent impact
PPI Input MoM
A: -1.40
F: -0.80
P:
08:30
GBPevent impact
Inflation Rate MoM
A:
F:
P: 0.30
08:30
GBPevent impact
Core Inflation Rate MoM
A:
F:
P: 0.20
08:30
GBPevent impact
Inflation Rate YoY
A: 2.00
F: 2.00
P: 2.00
08:30
GBPevent impact
PPI Input YoY
A: -0.30
F: 0.50
P: 1.30
10:00
EURevent impact
Bundesbank Weidmann Speech
A:
F:
P:
11:00
ZARevent impact
Retail Sales YoY
A: 2.20
F: 1.60
P: 2.40
12:30
USDevent impact
Housing Starts MoM
A: -0.90
F: 1.90
P: -0.90
12:30
USDevent impact
Housing Starts
A: 1.25 M
F: 1.26 M
P: 1.27 M
12:30
CADevent impact
Inflation Rate MoM
A: -0.20
F: -0.20
P: 0.40
12:30
USDevent impact
Building Permits MoM
A: -6.10
F: 0.10
P: 0.30
12:30
CADevent impact
Core Inflation Rate YoY
A: 2.00
F: 2.60
P: 2.10
12:30
USDevent impact
Building Permits
A: 1.22 M
F: 1.30 M
P: 1.29 M
12:30
CADevent impact
Inflation Rate YoY
A: 2.00
F: 2.00
P: 2.40
13:00
RUBevent impact
Unemployment Rate
A: 4.40
F: 4.50
P: 4.50
14:30
USDevent impact
EIA Crude Oil Stocks Change
A: -3.12 M
F: -2.69 M
P: -9.50 M
14:30
USDevent impact
EIA Gasoline Stocks Change
A: 3.57 M
F: -925.00 K
P: -1.45 M
23:50
JPYevent impact
Exports YoY
A:
F: -5.60
P: -7.80
23:50
JPYevent impact
Balance of Trade
A:
F: 420.00 B
P: -967.10 B
Πέμπτη, Ιούλιος 18η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
01:00
03:33KRWInterest Rate Decisionevent impact1.75 %1.75 %
01:30
04:03AUDPart Time Employment Chgevent impact15.00 K 39.80 K
01:30
04:03AUDEmployment Changeevent impact10.00 K 42.30 K
01:30
04:03AUDFull Time Employment Chgevent impact14.50 K 2.40 K
01:30
04:03AUDUnemployment Rateevent impact5.20 %5.20 %
07:30
10:03IDRInterest Rate Decisionevent impact5.75 %6.00 %
08:00
10:33EURG7 Finance Ministers and Central Bank Governors Meetingevent impact
08:30
11:03GBPRetail Sales YoYevent impact2.60 %2.30 %
08:30
11:03GBPRetail Sales MoMevent impact-0.30 %-0.50 %
12:30
15:03USDPhiladelphia Fed Manufacturing Indexevent impact5.00 0.30
12:30
15:03CADADP Employment Changeevent impact13.00 K -16.00 K
13:00
15:33ZARInterest Rate Decisionevent impact6.50 %6.75 %
13:30
16:03USDFed Bostic Speechevent impact
14:00
16:33BRLBusiness Confidenceevent impact56.50 56.90
18:15
20:48USDFed Williams Speechevent impact
23:30
JPYCore Inflation Rate YoYevent impact0.60 %0.80 %
23:30
JPYInflation Rate YoYevent impact0.70 %0.70 %
01:00
KRWevent impact
Interest Rate Decision
A:
F: 1.75
P: 1.75
01:30
AUDevent impact
Part Time Employment Chg
A:
F: 15.00 K
P: 39.80 K
01:30
AUDevent impact
Employment Change
A:
F: 10.00 K
P: 42.30 K
01:30
AUDevent impact
Full Time Employment Chg
A:
F: 14.50 K
P: 2.40 K
01:30
AUDevent impact
Unemployment Rate
A:
F: 5.20
P: 5.20
07:30
IDRevent impact
Interest Rate Decision
A:
F: 5.75
P: 6.00
08:00
EURevent impact
G7 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting
A:
F:
P:
08:30
GBPevent impact
Retail Sales YoY
A:
F: 2.60
P: 2.30
08:30
GBPevent impact
Retail Sales MoM
A:
F: -0.30
P: -0.50
12:30
USDevent impact
Philadelphia Fed Manufacturing Index
A:
F: 5.00
P: 0.30
12:30
CADevent impact
ADP Employment Change
A:
F: 13.00 K
P: -16.00 K
13:00
ZARevent impact
Interest Rate Decision
A:
F: 6.50
P: 6.75
13:30
USDevent impact
Fed Bostic Speech
A:
F:
P:
14:00
BRLevent impact
Business Confidence
A:
F: 56.50
P: 56.90
18:15
USDevent impact
Fed Williams Speech
A:
F:
P:
23:30
JPYevent impact
Core Inflation Rate YoY
A:
F: 0.60
P: 0.80
23:30
JPYevent impact
Inflation Rate YoY
A:
F: 0.70
P: 0.70
Παρασκευή, Ιούλιος 19η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
04:30
JPYAll Industry Activity Index MoMevent impact-0.20 %0.90 %
06:00
EURPPI MoMevent impact-0.20 %-0.10 %
12:30
CADRetail Sales MoMevent impact0.30 %0.10 %
14:00
USDMichigan Consumer Sentiment Prelevent impact98.50 98.20
14:00
USDMichigan 5 Year Inflation Expectations Prelevent impact2.30 %2.30 %
14:00
USDMichigan Current Conditions Prelevent impact112.00 111.90
14:00
USDMichigan Consumer Expectations Prelevent impact89.80 89.30
14:00
USDMichigan Inflation Expectations Prelevent impact2.60 %2.70 %
15:05
USDFed Bullard Speechevent impact
20:30
USDFed Rosengren Speechevent impact
04:30
JPYevent impact
All Industry Activity Index MoM
A:
F: -0.20
P: 0.90
06:00
EURevent impact
PPI MoM
A:
F: -0.20
P: -0.10
12:30
CADevent impact
Retail Sales MoM
A:
F: 0.30
P: 0.10
14:00
USDevent impact
Michigan Consumer Sentiment Prel
A:
F: 98.50
P: 98.20
14:00
USDevent impact
Michigan 5 Year Inflation Expectations Prel
A:
F: 2.30
P: 2.30
14:00
USDevent impact
Michigan Current Conditions Prel
A:
F: 112.00
P: 111.90
14:00
USDevent impact
Michigan Consumer Expectations Prel
A:
F: 89.80
P: 89.30
14:00
USDevent impact
Michigan Inflation Expectations Prel
A:
F: 2.60
P: 2.70
15:05
USDevent impact
Fed Bullard Speech
A:
F:
P:
20:30
USDevent impact
Fed Rosengren Speech
A:
F:
P:
Σάββατο, Ιούλιος 20η 2019(Δεν υππάρχουν Συμβάντα)
Table Key
A: ΠραγματικόF: Πρόβλεψη P: Προηγούμενο
ActualA- Figure is above forecast
ActualA- Figure is below forecast
Impact gauge
Χαμηλό
Μέσο
Υψηλό
revised fromRevision
FX Empire's Economic Calendar displays financial events and indicators from across the world. The events are updated automatically upon the release of new data. The Economic Calendar, as well as the rest of the calendars on the site, only provides general information and are only intended for informative purposes. The Data is sourced from TradingEconomics. FX Empire aims to offer the most accurate content but due to the vast amount of data and the wide range of sources, FXEmpire cannot be held responsible for the eventual inaccuracies that might occur. The Economic Calendar may also be subject to change without any previous notice.