Οικονομικό Ημερολόγιο

Φίλτρα

Current Week
Select...
AπόΔευτέρα, Οκτώβριος 21η 2019Προς τοΚυριακή, Οκτώβριος 27η 2019GMT0
Δευτέρα, Οκτώβριος 21η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
00:00
CADFederal Electionevent impact
01:30
CNYHouse Price Index YoYevent impact8.4 %8.7 %8.8 %
01:30
CNYLoan Prime Rate 1Yevent impact4.2 %4.05 %4.2 %
01:30
CNYLoan Prime Rate 5Yevent impact4.85 %4.75 %4.85 %
04:30
JPYAll Industry Activity Index MoMevent impact0-0.1 %0.2 %
06:00
EURPPI MoMevent impact0.1 %-0.1 %-0.5 %
10:00
EURBundesbank Monthly Reportevent impact
15:00
03:58GBPBoE Haldane Speechevent impact
15:40
04:38USDFed Bowman Speechevent impact
15:40
04:38EURECB Guindos Speechevent impact
18:00
06:58USDMonthly Budget Statementevent impact109 B -200 B
00:00
CADevent impact
Federal Election
A:
F:
P:
01:30
CNYevent impact
House Price Index YoY
A: 8.4 %
F: 8.7 %
P: 8.8 %
01:30
CNYevent impact
Loan Prime Rate 1Y
A: 4.2 %
F: 4.05 %
P: 4.2 %
01:30
CNYevent impact
Loan Prime Rate 5Y
A: 4.85 %
F: 4.75 %
P: 4.85 %
04:30
JPYevent impact
All Industry Activity Index MoM
A: 0
F: -0.1 %
P: 0.2 %
06:00
EURevent impact
PPI MoM
A: 0.1 %
F: -0.1 %
P: -0.5 %
10:00
EURevent impact
Bundesbank Monthly Report
A:
F:
P:
15:00
GBPevent impact
BoE Haldane Speech
A:
F:
P:
15:40
USDevent impact
Fed Bowman Speech
A:
F:
P:
15:40
EURevent impact
ECB Guindos Speech
A:
F:
P:
18:00
USDevent impact
Monthly Budget Statement
A:
F: 109 B
P: -200 B
Τρίτη, Οκτώβριος 22η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
10:00
22:58GBPCBI Business Optimism Indexevent impact-38 -32
10:00
22:58GBPCBI Industrial Trends Ordersevent impact-23 -28
11:00
23:58MXNUnemployment Rateevent impact3.8 %3.7 %
12:30
CADRetail Sales MoMevent impact0.4 %0.4 %
14:00
USDExisting Home Sales MoMevent impact-0.7 %1.3 %
14:00
USDExisting Home Salesevent impact5.45 M 5.49 M
14:30
CADBoC Business Outlook Surveyevent impact
16:00
EURBundesbank Mauderer Speechevent impact
17:00
USDFed Kaplan Speechevent impact
20:30
USDAPI Crude Oil Stock Changeevent impact10.5 M
22:20
AUDRBA Kent Speechevent impact
10:00
GBPevent impact
CBI Business Optimism Index
A:
F: -38
P: -32
10:00
GBPevent impact
CBI Industrial Trends Orders
A:
F: -23
P: -28
11:00
MXNevent impact
Unemployment Rate
A:
F: 3.8 %
P: 3.7 %
12:30
CADevent impact
Retail Sales MoM
A:
F: 0.4 %
P: 0.4 %
14:00
USDevent impact
Existing Home Sales MoM
A:
F: -0.7 %
P: 1.3 %
14:00
USDevent impact
Existing Home Sales
A:
F: 5.45 M
P: 5.49 M
14:30
CADevent impact
BoC Business Outlook Survey
A:
F:
P:
16:00
EURevent impact
Bundesbank Mauderer Speech
A:
F:
P:
17:00
USDevent impact
Fed Kaplan Speech
A:
F:
P:
20:30
USDevent impact
API Crude Oil Stock Change
A:
F:
P: 10.5 M
22:20
AUDevent impact
RBA Kent Speech
A:
F:
P:
Τετάρτη, Οκτώβριος 23η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
06:45
EURBusiness Confidenceevent impact102 102
07:00
TRYConsumer Confidenceevent impact56.9 55.8
08:00
ZARInflation Rate YoYevent impact4.2 %4.3 %
14:00
EURConsumer Confidence Flashevent impact-6.8 -6.5
14:30
USDEIA Gasoline Stocks Changeevent impact-2.56 M
14:30
USDEIA Crude Oil Stocks Changeevent impact9.28 M
15:30
EURBundesbank Wuermeling Speechevent impact
22:00
AUDCommBank Manufacturing PMI Flashevent impact49 50.3
22:00
AUDCommBank Services PMI Flashevent impact52.2 52.4
23:00
KRWGDP Growth Rate YoY Advevent impact2.4 %2 %
23:00
KRWGDP Growth Rate QoQ Advevent impact0.7 %1 %
06:45
EURevent impact
Business Confidence
A:
F: 102
P: 102
07:00
TRYevent impact
Consumer Confidence
A:
F: 56.9
P: 55.8
08:00
ZARevent impact
Inflation Rate YoY
A:
F: 4.2 %
P: 4.3 %
14:00
EURevent impact
Consumer Confidence Flash
A:
F: -6.8
P: -6.5
14:30
USDevent impact
EIA Gasoline Stocks Change
A:
F:
P: -2.56 M
14:30
USDevent impact
EIA Crude Oil Stocks Change
A:
F:
P: 9.28 M
15:30
EURevent impact
Bundesbank Wuermeling Speech
A:
F:
P:
22:00
AUDevent impact
CommBank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 49
P: 50.3
22:00
AUDevent impact
CommBank Services PMI Flash
A:
F: 52.2
P: 52.4
23:00
KRWevent impact
GDP Growth Rate YoY Adv
A:
F: 2.4 %
P: 2 %
23:00
KRWevent impact
GDP Growth Rate QoQ Adv
A:
F: 0.7 %
P: 1 %
Πέμπτη, Οκτώβριος 24η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
00:30
JPYJibun Bank Manufacturing PMI Flashevent impact48.8 48.9
00:30
JPYJibun Bank Services PMI Flashevent impact51 52.8
07:15
EURMarkit Services PMI Flashevent impact51.7 51.1
07:15
EURMarkit Manufacturing PMI Flashevent impact50.3 50.1
07:30
EURMarkit Manufacturing PMI Flashevent impact42 41.7
07:30
EURMarkit Services PMI Flashevent impact51.7 51.4
07:30
IDRInterest Rate Decisionevent impact5.25 %5.25 %
08:00
EURMarkit Services PMI Flashevent impact51.9 51.6
08:00
EURMarkit Manufacturing PMI Flashevent impact46 45.7
08:30
GBPUK Finance Mortgage Approvalsevent impact42.1 K 42.58 K
11:00
TRYTCMB Interest Rate Decisionevent impact15 %16.5 %
11:45
EURECB Interest Rate Decisionevent impact00
11:45
EURMarginal Lending Rateevent impact0.25 %0.25 %
11:45
EURDeposit Facility Rateevent impact-0.5 %-0.5 %
11:45
EURBundesbank Wuermeling Speechevent impact
12:30
USDDurable Goods Orders MoMevent impact-0.7 %0.2 %
12:30
USDDurable Goods Orders Ex Transp MoMevent impact-0.1 %0.5 %
12:30
EURECB Press Conferenceevent impact
13:45
USDMarkit Services PMI Flashevent impact50.9 50.9
13:45
USDMarkit Composite PMI Flashevent impact51.6 51
13:45
USDMarkit Manufacturing PMI Flashevent impact50.7 51.1
14:00
USDNew Home Salesevent impact700 K 713 K
14:00
USDNew Home Sales MoMevent impact-0.5 %7.1 %
21:00
KRWConsumer Confidenceevent impact100 96.9
00:30
JPYevent impact
Jibun Bank Manufacturing PMI Flash
A:
F: 48.8
P: 48.9
00:30
JPYevent impact
Jibun Bank Services PMI Flash
A:
F: 51
P: 52.8
07:15
EURevent impact
Markit Services PMI Flash
A:
F: 51.7
P: 51.1
07:15
EURevent impact
Markit Manufacturing PMI Flash
A:
F: 50.3
P: 50.1
07:30
EURevent impact
Markit Manufacturing PMI Flash
A:
F: 42
P: 41.7
07:30
EURevent impact
Markit Services PMI Flash
A:
F: 51.7
P: 51.4
07:30
IDRevent impact
Interest Rate Decision
A:
F: 5.25 %
P: 5.25 %
08:00
EURevent impact
Markit Services PMI Flash
A:
F: 51.9
P: 51.6
08:00
EURevent impact
Markit Manufacturing PMI Flash
A:
F: 46
P: 45.7
08:30
GBPevent impact
UK Finance Mortgage Approvals
A:
F: 42.1 K
P: 42.58 K
11:00
TRYevent impact
TCMB Interest Rate Decision
A:
F: 15 %
P: 16.5 %
11:45
EURevent impact
ECB Interest Rate Decision
A:
F: 0
P: 0
11:45
EURevent impact
Marginal Lending Rate
A:
F: 0.25 %
P: 0.25 %
11:45
EURevent impact
Deposit Facility Rate
A:
F: -0.5 %
P: -0.5 %
11:45
EURevent impact
Bundesbank Wuermeling Speech
A:
F:
P:
12:30
USDevent impact
Durable Goods Orders MoM
A:
F: -0.7 %
P: 0.2 %
12:30
USDevent impact
Durable Goods Orders Ex Transp MoM
A:
F: -0.1 %
P: 0.5 %
12:30
EURevent impact
ECB Press Conference
A:
F:
P:
13:45
USDevent impact
Markit Services PMI Flash
A:
F: 50.9
P: 50.9
13:45
USDevent impact
Markit Composite PMI Flash
A:
F: 51.6
P: 51
13:45
USDevent impact
Markit Manufacturing PMI Flash
A:
F: 50.7
P: 51.1
14:00
USDevent impact
New Home Sales
A:
F: 700 K
P: 713 K
14:00
USDevent impact
New Home Sales MoM
A:
F: -0.5 %
P: 7.1 %
21:00
KRWevent impact
Consumer Confidence
A:
F: 100
P: 96.9
Παρασκευή, Οκτώβριος 25η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
06:00
EURGfK Consumer Confidenceevent impact9.8 9.9
07:00
TRYCapacity Utilizationevent impact76.4 %76.3 %
07:00
TRYBusiness Confidenceevent impact99.5 98.8
08:00
EURIfo Business Climateevent impact94.4 94.6
08:00
EURIfo Current Conditionsevent impact97.9 98.5
08:00
EURIfo Expectationsevent impact90.8 90.8
10:00
EURUnemployment Benefit Claimsevent impact-26.2 K -20.1 K
10:30
RUBInterest Rate Decisionevent impact7 %7 %
14:00
USDMichigan Consumer Sentiment Finalevent impact96 93.2
06:00
EURevent impact
GfK Consumer Confidence
A:
F: 9.8
P: 9.9
07:00
TRYevent impact
Capacity Utilization
A:
F: 76.4 %
P: 76.3 %
07:00
TRYevent impact
Business Confidence
A:
F: 99.5
P: 98.8
08:00
EURevent impact
Ifo Business Climate
A:
F: 94.4
P: 94.6
08:00
EURevent impact
Ifo Current Conditions
A:
F: 97.9
P: 98.5
08:00
EURevent impact
Ifo Expectations
A:
F: 90.8
P: 90.8
10:00
EURevent impact
Unemployment Benefit Claims
A:
F: -26.2 K
P: -20.1 K
10:30
RUBevent impact
Interest Rate Decision
A:
F: 7 %
P: 7 %
14:00
USDevent impact
Michigan Consumer Sentiment Final
A:
F: 96
P: 93.2
Σάββατο, Οκτώβριος 26η 2019(Δεν υππάρχουν Συμβάντα)
Κυριακή, Οκτώβριος 27η 2019
ΧρόνοςTime LeftΧώραEventΕπίπτωσηΠραγματικόΠρόβλεψη Προηγούμενο
00:00
ARSGeneral Electionevent impact
00:00
ARSevent impact
General Election
A:
F:
P:
Table Key
A: ΠραγματικόF: Πρόβλεψη P: Προηγούμενο
ActualA- Figure is above forecast
ActualA- Figure is below forecast
Impact gauge
Χαμηλό
Μέσο
Υψηλό
revised fromRevision
FX Empire's Economic Calendar displays financial events and indicators from across the world. The events are updated automatically upon the release of new data. The Economic Calendar, as well as the rest of the calendars on the site, only provides general information and are only intended for informative purposes. The Data is sourced from TradingEconomics. FX Empire aims to offer the most accurate content but due to the vast amount of data and the wide range of sources, FXEmpire cannot be held responsible for the eventual inaccuracies that might occur. The Economic Calendar may also be subject to change without any previous notice.
IMPORTANT DISCLAIMERS
The content provided on the website includes general news and publications, our personal analysis and opinions, and contents provided by third parties, which are intended for educational and research purposes only. It does not constitute, and should not be read as, any recommendation or advice to take any action whatsoever, including to make any investment or buy any product. When making any financial decision, you should perform your own due diligence checks, apply your own discretion and consult your competent advisors. The content of the website is not personally directed to you, and we does not take into account your financial situation or needs.The information contained in this website is not necessarily provided in real-time nor is it necessarily accurate. Prices provided herein may be provided by market makers and not by exchanges.Any trading or other financial decision you make shall be at your full responsibility, and you must not rely on any information provided through the website. FX Empire does not provide any warranty regarding any of the information contained in the website, and shall bear no responsibility for any trading losses you might incur as a result of using any information contained in the website.The website may include advertisements and other promotional contents, and FX Empire may receive compensation from third parties in connection with the content. FX Empire does not endorse any third party or recommends using any third party's services, and does not assume responsibility for your use of any such third party's website or services.FX Empire and its employees, officers, subsidiaries and associates, are not liable nor shall they be held liable for any loss or damage resulting from your use of the website or reliance on the information provided on this website.
RISK DISCLAIMER
This website includes information about cryptocurrencies, contracts for difference (CFDs) and other financial instruments, and about brokers, exchanges and other entities trading in such instruments. Both cryptocurrencies and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money. You should carefully consider whether you understand how these instruments work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.FX Empire encourages you to perform your own research before making any investment decision, and to avoid investing in any financial instrument which you do not fully understand how it works and what are the risks involved.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ