Ζωντανά τιμές δεικτών Βορείου Αμερικής

ΟΡΓΑΝΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑCHGCHG%ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΥΡΟΣΩΡΑ48Ω
ACNAC
S&P Indices S&P AlphaShares China All Cap Index
289.26
+0.4900+0.1700%
288.54
289.99
289.26
07:31GMTS&P Indices S&P AlphaShares China All Cap Index
ACNIT
S&P Indices S&P AlphaShares China Technology Index
226.50
+0.8700+0.3860%
225.25
227.66
226.50
07:31GMTS&P Indices S&P AlphaShares China Technology Index
ACNRE
S&P Indices S&P Alpha Shares China Real Estate Index USD
5143.2
-26.510-0.5130%
5130.3
5214.6
5143.2
07:31GMTS&P Indices S&P Alpha Shares China Real Estate Index USD
ACNSC
S&P Indices S&P AlphaShares China Small Cap Index
3164.4
+0.7100+0.0220%
3157.0
3182.2
3164.4
07:31GMTS&P Indices S&P AlphaShares China Small Cap Index
AMCI
S&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index
86.540
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
86.540
07:31GMTS&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index
AMCIX
S&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index Total Return
120.61
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
120.61
07:31GMTS&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index Total Return
AMEI
S&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index
452.78
+5.5238+1.2350%
448.67
453.64
452.78
07:31GMTS&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index
AMEIX
S&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index Total Return
644.26
+7.8599+1.2350%
636.40
645.48
644.26
07:31GMTS&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index Total Return
AMLI
S&P Indices Alerian Large Cap MLP Index
314.47
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
314.47
07:31GMTS&P Indices Alerian Large Cap MLP Index
AMLIX
S&P Indices Alerian Large Cap MLP Index Total Return
418.03
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
418.03
07:31GMTS&P Indices Alerian Large Cap MLP Index Total Return
AMMI
S&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index
286.88
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
286.88
07:31GMTS&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index
AMMIX
S&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index Total Return
395.31
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
395.31
07:31GMTS&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index Total Return
AMSI
S&P Indices Alerian Small Cap MLP Index
259.49
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
259.49
07:31GMTS&P Indices Alerian Small Cap MLP Index
AMSIX
S&P Indices Alerian Small Cap MLP Index Total Return
379.78
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
379.78
07:31GMTS&P Indices Alerian Small Cap MLP Index Total Return
AMZ
NYSE Indices Alerian MLP Index
205.54
+2.0635+1.0140%
203.47
205.85
205.54
07:31GMTNYSE Indices Alerian MLP Index
AMZE
S&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index
218.48
+1.9898+0.9190%
216.76
218.87
218.48
07:31GMTS&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index
AMZEX
S&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index Total Return
380.49
+3.4651+0.9190%
377.03
381.17
380.49
07:31GMTS&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index Total Return
AMZI
NYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index
349.72
+3.3993+0.9820%
346.32
350.33
349.72
07:31GMTNYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index
AMZIX
NYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index Total Return
2058.9
+20.013+0.9820%
2038.9
2062.6
2058.9
07:31GMTNYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index Total Return
ANGI
S&P Indices Alerian MLP Natural Gas Index
376.01
+3.2718+0.8780%
371.61
376.52
376.01
07:31GMTS&P Indices Alerian MLP Natural Gas Index
BANKA
Dow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index
10682.8
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
10682.8
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index
BANKAR
Dow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index Total Return
13724.1
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
13724.1
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index Total Return
BESI
S&P Indices S&P BLOM Emerging Shariah Index
1382.8
-0.0500-0.0040%
1378.9
1388.4
1382.8
07:31GMTS&P Indices S&P BLOM Emerging Shariah Index
BGTH
S&P Indices BlueStar Israel Global Technology Index
331.89
+2.5300+0.7680%
329.35
331.90
331.89
07:31GMTS&P Indices BlueStar Israel Global Technology Index
BGTHNTR
S&P Indices BlueStar Israel Global Technology Index Net Total Return
363.72
+2.7800+0.7700%
360.93
363.73
363.72
07:31GMTS&P Indices BlueStar Israel Global Technology Index Net Total Return
BGTHTR
S&P Indices BlueStar Israel Global Technology Index Total Return
372.63
+2.8500+0.7710%
369.77
372.64
372.63
07:31GMTS&P Indices BlueStar Israel Global Technology Index Total Return
BIGI
S&P Indices BlueStar Israel Global Index
329.28
+2.1300+0.6510%
327.24
329.28
329.28
07:31GMTS&P Indices BlueStar Israel Global Index
BIGITR
S&P Indices BlueStar Israel Global Index Total Return
487.67
+3.1600+0.6520%
484.65
487.67
487.67
07:31GMTS&P Indices BlueStar Israel Global Index Total Return
BIOX
Dow Jones Indices World Bioenergy Total Return Index EUR
122.36
+0.7500+0.6170%
121.22
122.80
122.36
07:31GMTDow Jones Indices World Bioenergy Total Return Index EUR
BIOXD
Dow Jones Indices World Bioenergy Total Return Index USD
106.31
+0.8900+0.8440%
105.08
106.73
106.31
07:31GMTDow Jones Indices World Bioenergy Total Return Index USD
BIOXP
Dow Jones Indices World Bioenergy Index EUR
108.50
+0.6600+0.6120%
107.49
108.97
108.50
07:31GMTDow Jones Indices World Bioenergy Index EUR
BIOXPD
Dow Jones Indices World Bioenergy Index USD
94.270
+0.7900+0.8450%
93.180
94.710
94.270
07:31GMTDow Jones Indices World Bioenergy Index USD
BKADR
Dow Jones Indices The Bank Of New York Mellon ADR Index
143.81
+1.1700+0.8200%
143.03
143.81
143.81
07:31GMTDow Jones Indices The Bank Of New York Mellon ADR Index
BKADRT
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon ADR Index Total Return
255.80
+2.0800+0.8200%
255.80
255.80
255.80
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon ADR Index Total Return
BKAR
Dow Jones Indices The Bank of New York Mellon Argentina ADR Index
91.840
+2.8400+3.1910%
88.600
92.400
91.840
07:31GMTDow Jones Indices The Bank of New York Mellon Argentina ADR Index
BKART
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Argentina ADR Index Total Return
143.52
+4.4400+3.1920%
143.52
143.52
143.52
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Argentina ADR Index Total Return
BKAS
Dow Jones Indices The Bank of New York Mellon Asia ADR Index
174.15
+1.5400+0.8920%
173.59
174.15
174.15
07:31GMTDow Jones Indices The Bank of New York Mellon Asia ADR Index
BKAST
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Asia ADR Index Total Return
237.30
+2.1000+0.8930%
237.30
237.30
237.30
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Asia ADR Index Total Return
BKAU
Dow Jones Indices The Bank of New York Mellon Australia ADR Index
266.10
+3.7200+1.4180%
263.82
266.12
266.10
07:31GMTDow Jones Indices The Bank of New York Mellon Australia ADR Index
BKAUT
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Australia ADR Index Total Return
606.86
+8.6400+1.4440%
606.86
606.86
606.86
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Australia ADR Index Total Return
BKBR
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Brazil ADR Index
254.10
+4.4900+1.7990%
250.81
254.10
254.10
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Brazil ADR Index
BKBRIC
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon BRIC Select ADR IndSM
4633.8
+45.840+0.9990%
4616.0
4634.8
4633.8
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon BRIC Select ADR IndSM
BKBRICC
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon BRIC Select ADR IndSM CAD
3845.2
+28.390+0.7440%
3810.5
3849.6
3845.2
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon BRIC Select ADR IndSM CAD
BKBRICCT
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon BRIC Select ADR IndSM Total Return CAD
5827.3
+43.020+0.7440%
5827.3
5827.3
5827.3
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon BRIC Select ADR IndSM Total Return CAD
BKBRICH
Dow Jones Indices BNY Mellon BRIC Select ADR Index CAD Hedged
3637.2
+36.150+1.0040%
3637.2
3637.2
3637.2
07:31GMTDow Jones Indices BNY Mellon BRIC Select ADR Index CAD Hedged
BKBRICHTR
Dow Jones Indices BNY Mellon BRIC Select ADR Index CAD Hedged Total Return
5512.6
+54.780+1.0040%
5512.6
5512.6
5512.6
07:31GMTDow Jones Indices BNY Mellon BRIC Select ADR Index CAD Hedged Total Return
BKBRICT
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon BRIC Select ADR IndSM Total Return
7022.4
+69.470+0.9990%
7022.4
7022.4
7022.4
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon BRIC Select ADR IndSM Total Return
BKBRT
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Brazil ADR Index Total Return
533.09
+9.4200+1.7990%
523.67
533.09
533.09
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Brazil ADR Index Total Return
BKCAS
Dow Jones Indices Dow Jones Bank of New York Mellon Asia Classic ADR Index
1861.0
+10.860+0.5870%
1853.0
1861.1
1861.0
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones Bank of New York Mellon Asia Classic ADR Index
BKCAST
Dow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Asia Classic ADR Ind Total Return
2241.2
+13.930+0.6250%
2241.2
2241.2
2241.2
07:31GMTDow Jones Indices Dow Jones The Bank of New York Mellon Asia Classic ADR Ind Total Return

Δείκτες ανά περιοχή

IMPORTANT DISCLAIMERS
The content provided on the website includes general news and publications, our personal analysis and opinions, and contents provided by third parties, which are intended for educational and research purposes only. It does not constitute, and should not be read as, any recommendation or advice to take any action whatsoever, including to make any investment or buy any product. When making any financial decision, you should perform your own due diligence checks, apply your own discretion and consult your competent advisors. The content of the website is not personally directed to you, and we does not take into account your financial situation or needs.The information contained in this website is not necessarily provided in real-time nor is it necessarily accurate. Prices provided herein may be provided by market makers and not by exchanges.Any trading or other financial decision you make shall be at your full responsibility, and you must not rely on any information provided through the website. FX Empire does not provide any warranty regarding any of the information contained in the website, and shall bear no responsibility for any trading losses you might incur as a result of using any information contained in the website.The website may include advertisements and other promotional contents, and FX Empire may receive compensation from third parties in connection with the content. FX Empire does not endorse any third party or recommends using any third party's services, and does not assume responsibility for your use of any such third party's website or services.FX Empire and its employees, officers, subsidiaries and associates, are not liable nor shall they be held liable for any loss or damage resulting from your use of the website or reliance on the information provided on this website.
RISK DISCLAIMER
This website includes information about cryptocurrencies, contracts for difference (CFDs) and other financial instruments, and about brokers, exchanges and other entities trading in such instruments. Both cryptocurrencies and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money. You should carefully consider whether you understand how these instruments work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.FX Empire encourages you to perform your own research before making any investment decision, and to avoid investing in any financial instrument which you do not fully understand how it works and what are the risks involved.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ