Δείκτες χρηματιστηριακών αγορών

Μεγάλοι Παγκόσμιοι Δείκτες

ΟΡΓΑΝΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑCHGCHG%ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΥΡΟΣΩΡΑ48Ω
DAX
DAX 30
12316.7
+10.250+0.0800%
12284.0
12324.5
12316.7
10:09GMTDAX 30
DJI
E-Mini Dow Jones 30
26405.0
-8.0000-0.0300%
26360.0
26446.0
26405.0
10:09GMTE-Mini Dow Jones 30
DX
Δείκτης Δολαρίου
97.872
+0.0325+0.0300%
97.775
97.935
97.872
10:09GMTΔείκτης Δολαρίου
NI225
E-Mini Nikkei 225
22247.5
+87.500+0.3900%
22055.0
22270.0
22247.5
10:09GMTE-Mini Nikkei 225
SPX
S&P 500
2924.0
+1.0000+0.0300%
2917.2
2926.0
2924.0
10:09GMTS&P 500
SX5E
EURO STOXX 50
3430.0
+1.0000+0.0300%
3419.0
3432.0
3430.0
10:09GMTEURO STOXX 50

Βόρεια Αμερική

Δείτε τα όλα
ΟΡΓΑΝΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑCHGCHG%ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΥΡΟΣΩΡΑ48Ω
ACNAC
S&P Indices S&P AlphaShares China All Cap Index
308.31
+0.1700+0.0550%
307.51
309.16
308.31
10:09GMTS&P Indices S&P AlphaShares China All Cap Index
ACNIT
S&P Indices S&P AlphaShares China Technology Index
239.57
+0.7800+0.3270%
238.57
239.94
239.57
10:09GMTS&P Indices S&P AlphaShares China Technology Index
ACNRE
S&P Indices S&P Alpha Shares China Real Estate Index USD
6052.8
+15.900+0.2630%
6023.9
6074.9
6052.8
10:09GMTS&P Indices S&P Alpha Shares China Real Estate Index USD
ACNSC
S&P Indices S&P AlphaShares China Small Cap Index
3561.8
-2.1100-0.0590%
3552.5
3571.8
3561.8
10:09GMTS&P Indices S&P AlphaShares China Small Cap Index
AMCI
S&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index
86.540
-0.4600-0.5290%
85.580
87.000
86.540
10:09GMTS&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index
AMCIX
S&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index Total Return
120.61
-0.6359-0.5240%
119.26
121.24
120.61
10:09GMTS&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index Total Return
AMEI
S&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index
501.99
-2.9493-0.5840%
501.23
504.29
501.99
10:09GMTS&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index
AMEIX
S&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index Total Return
682.49
-3.7098-0.5410%
681.46
686.50
682.49
10:09GMTS&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index Total Return
AMLI
S&P Indices Alerian Large Cap MLP Index
314.47
-4.1934-1.3160%
313.09
316.91
314.47
10:09GMTS&P Indices Alerian Large Cap MLP Index
AMLIX
S&P Indices Alerian Large Cap MLP Index Total Return
418.03
-5.5745-1.3160%
416.20
423.61
418.03
10:09GMTS&P Indices Alerian Large Cap MLP Index Total Return
AMMI
S&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index
286.88
-5.2554-1.7990%
286.34
291.02
286.88
10:09GMTS&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index
AMMIX
S&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index Total Return
395.31
-7.2416-1.7990%
394.56
402.55
395.31
10:09GMTS&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index Total Return
AMSI
S&P Indices Alerian Small Cap MLP Index
259.48
-4.8986-1.8530%
259.09
263.50
259.48
10:09GMTS&P Indices Alerian Small Cap MLP Index
AMSIX
S&P Indices Alerian Small Cap MLP Index Total Return
379.76
-7.1693-1.8530%
379.19
386.93
379.76
10:09GMTS&P Indices Alerian Small Cap MLP Index Total Return
AMZ
NYSE Indices Alerian MLP Index
253.23
-0.6764-0.2660%
252.64
254.10
253.23
10:09GMTNYSE Indices Alerian MLP Index
AMZE
S&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index
275.61
-1.5116-0.5450%
274.56
276.47
275.61
10:09GMTS&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index
AMZEX
S&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index Total Return
446.33
-2.4480-0.5450%
444.62
448.77
446.33
10:09GMTS&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index Total Return
AMZI
NYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index
433.39
-0.7776-0.1790%
432.35
434.89
433.39
10:09GMTNYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index
AMZIX
NYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index Total Return
2395.6
-4.2981-0.1790%
2389.9
2403.9
2395.6
10:09GMTNYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index Total Return
ANGI
S&P Indices Alerian MLP Natural Gas Index
500.43
+0.0872+0.0170%
498.27
502.37
500.43
10:09GMTS&P Indices Alerian MLP Natural Gas Index
BANKA
Dow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index
10682.8
+212.26+2.0270%
10470.5
10686.6
10682.8
10:09GMTDow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index
BANKAR
Dow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index Total Return
13724.1
+272.68+2.0270%
0.0000
0.0000
13724.1
10:09GMTDow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index Total Return
BB1XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 1 Month Fwd Idx
206.17
-0.5288-0.2560%
206.17
206.17
206.17
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 1 Month Fwd Idx
BB1XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 1 Month Fwd Idx Total Return
313.38
-0.7828-0.2490%
313.38
313.38
313.38
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 1 Month Fwd Idx Total Return
BB2XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 2 Month Fwd Idx
262.15
-0.6626-0.2520%
262.15
262.15
262.15
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 2 Month Fwd Idx
BB2XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 2 Month Fwd Idx Total Return
398.45
-0.9804-0.2450%
398.45
398.45
398.45
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 2 Month Fwd Idx Total Return
BB3XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg exAgriculture&Livestock Capped 3 Month Forward Idx
262.50
-0.6759-0.2570%
262.50
262.50
262.50
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg exAgriculture&Livestock Capped 3 Month Forward Idx
BB3XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg exAgriculture&Livestock Capped 3 Month Forward Idx Total Return
398.98
-1.0006-0.2500%
398.98
398.98
398.98
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg exAgriculture&Livestock Capped 3 Month Forward Idx Total Return
BB4XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 4 Month Fwd Idx
305.39
-0.8074-0.2640%
305.39
305.39
305.39
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 4 Month Fwd Idx
BB4XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 4 Month Fwd Idx Total Return
464.16
-1.1959-0.2570%
464.16
464.16
464.16
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 4 Month Fwd Idx Total Return
BB5XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 5 Month Fwd Idx
313.02
-0.8194-0.2610%
313.02
313.02
313.02
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 5 Month Fwd Idx
BB5XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 5 Month Fwd Idx Total Return
475.74
-1.2134-0.2540%
475.74
475.74
475.74
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 5 Month Fwd Idx Total Return
BB6XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 6 Month Fwd Idx
327.27
-0.9536-0.2910%
327.27
327.27
327.27
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 6 Month Fwd Idx
BB6XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 6 Month Fwd Idx Total Return
497.39
-1.4160-0.2840%
497.39
497.39
497.39
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 6 Month Fwd Idx Total Return
BBCXALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped Index CHF Excess Return
39.689
-0.0979-0.2460%
39.689
39.689
39.689
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped Index CHF Excess Return
BBCXALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped Index CHF Total Return
40.345
-0.1003-0.2480%
40.345
40.345
40.345
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped Index CHF Total Return
BBUF246T
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity 2-4-6 Forward Blend Index Total Return
237.78
-0.8263-0.3460%
237.61
238.68
237.78
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity 2-4-6 Forward Blend Index Total Return
BBURXAL
Bloomberg Idxs Bloomberg Roll Select Comodity ex-Agriculture & Livstock Idx
282.17
-0.5899-0.2090%
282.17
282.17
282.17
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Roll Select Comodity ex-Agriculture & Livstock Idx
BBURXALT
Bloomberg Idxs Bloomberg Roll Select Comodity ex-Agriculture & Livstock Idx
591.93
-1.1978-0.2020%
591.93
591.93
591.93
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Roll Select Comodity ex-Agriculture & Livstock Idx
BBUXAL1T
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture&Livestck 1M Forward Idx Total Return
448.90
-2.3177-0.5140%
448.12
452.05
448.90
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture&Livestck 1M Forward Idx Total Return
BBUXAL3T
Bloomberg Idxs Bloomberg Comodity ex-Agricltre&Livstock 3 Month Forward Idx Total Return
563.84
-1.4831-0.2620%
563.84
563.84
563.84
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Comodity ex-Agricltre&Livstock 3 Month Forward Idx Total Return
BBUXAL5T
Bloomberg Idxs Bloomberg Comodity ex-Agricltre&Livstock 5 Month Forward Idx Total Return
307.85
-0.8076-0.2620%
307.85
307.85
307.85
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Comodity ex-Agricltre&Livstock 5 Month Forward Idx Total Return
BBUXALC
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture & Livestock Capped Idx
112.56
-0.4466-0.3950%
112.34
113.25
112.56
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture & Livestock Capped Idx
BBUXALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture & Livestock Capped Idx Total Return
236.09
-1.0259-0.4330%
235.73
237.63
236.09
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture & Livestock Capped Idx Total Return
BCOM
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity Index
80.955
-0.2630-0.3240%
80.814
81.268
80.955
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity Index
BCOMAG
Bloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub Index USD
39.083
-0.0392-0.1000%
38.976
39.099
39.083
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub Index USD
BCOMAG3
Bloomberg Idxs Bloomberg AIG Agriculture Sub-Index 3 Month Forward
74.769
-0.0124-0.0170%
74.544
74.769
74.769
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg AIG Agriculture Sub-Index 3 Month Forward
BCOMAG3T
Bloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub-Index 3 Month Forward Index Total Return
156.79
-0.0978-0.0620%
156.40
156.80
156.79
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub-Index 3 Month Forward Index Total Return
BCOMAGSP
Bloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Spot Sub Index
237.94
+0.7436+0.3130%
237.94
237.94
237.94
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Spot Sub Index
BCOMAGTR
Bloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub Index USD Total Return
82.014
-0.0767-0.0930%
81.789
82.046
82.014
10:09GMTBloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub Index USD Total Return
ΟΡΓΑΝΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑCHGCHG%ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΥΡΟΣΩΡΑ48Ω
DAX
DAX 30
12317.2
+10.750+0.0900%
12284.0
12324.5
12317.2
10:09GMTDAX 30
IB
IBEX 35
0.0000
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
0.0000
10:09GMTIBEX 35
PX1
CAC 40
5510.2
-5.7500-0.1000%
5498.0
5525.5
5510.2
10:09GMTCAC 40
SMI
Δείκτης Ελβετικής Αγοράς
9623.0
0.00000.0000%
9598.0
9634.0
9623.0
10:09GMTΔείκτης Ελβετικής Αγοράς
SX5E
EURO STOXX 50
3430.0
+1.0000+0.0300%
3419.0
3432.0
3430.0
10:09GMTEURO STOXX 50
ΟΡΓΑΝΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑCHGCHG%ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΥΡΟΣΩΡΑ48Ω
HSI
Χονγκ Κονγκ Hang Seng
29611.0
+155.00+0.5300%
29454.0
29677.0
29611.0
10:09GMTΧονγκ Κονγκ Hang Seng
NI225
E-Mini Nikkei 225
22247.5
+87.500+0.3900%
22055.0
22270.0
22247.5
10:09GMTE-Mini Nikkei 225
TW
MSCI Ταϊβάν
407.00
-1.3000-0.3200%
405.80
408.80
407.00
10:09GMTMSCI Ταϊβάν

Δείκτες ανά περιοχή

Κορυφαίες Προσφορές

Κορυφαίοι Χρηματιστές