Δείκτες χρηματιστηριακών αγορών

Μεγάλοι Παγκόσμιοι Δείκτες

ΟΡΓΑΝΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑCHGCHG%ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΥΡΟΣΩΡΑ48Ω
DAX
DAX 30
12112.5
-52.500-0.4300%
12046.5
12168.5
12112.5
17:04GMTDAX 30
DJI
E-Mini Dow Jones 30
26133.5
+21.500+0.0800%
26002.0
26175.0
26133.5
17:04GMTE-Mini Dow Jones 30
DX
Δείκτης Δολαρίου
97.540
+0.5500+0.5700%
96.915
97.560
97.540
17:04GMTΔείκτης Δολαρίου
NI225
E-Mini Nikkei 225
20955.0
-15.000-0.0700%
20905.0
21045.0
20955.0
17:04GMTE-Mini Nikkei 225
SPX
S&P 500
2891.7
+0.5000+0.0200%
2880.2
2898.5
2891.7
17:04GMTS&P 500
SX5E
EURO STOXX 50
3383.0
-6.0000-0.1800%
3361.0
3390.0
3383.0
17:04GMTEURO STOXX 50

Βόρεια Αμερική

Δείτε τα όλα
ΟΡΓΑΝΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑCHGCHG%ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΥΡΟΣΩΡΑ48Ω
ACNAC
S&P Indices S&P AlphaShares China All Cap Index
276.37
-2.0700-0.7430%
276.18
278.52
276.37
17:04GMTS&P Indices S&P AlphaShares China All Cap Index
ACNIT
S&P Indices S&P AlphaShares China Technology Index
202.03
-3.4400-1.6740%
201.71
205.42
202.03
17:04GMTS&P Indices S&P AlphaShares China Technology Index
ACNRE
S&P Indices S&P Alpha Shares China Real Estate Index USD
5640.2
+23.860+0.4250%
5598.1
5682.7
5640.2
17:04GMTS&P Indices S&P Alpha Shares China Real Estate Index USD
ACNSC
S&P Indices S&P AlphaShares China Small Cap Index
3198.3
-31.360-0.9710%
3197.0
3233.7
3198.3
17:04GMTS&P Indices S&P AlphaShares China Small Cap Index
AMCI
S&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index
86.540
-0.4600-0.5290%
85.580
87.000
86.540
17:04GMTS&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index
AMCIX
S&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index Total Return
120.61
-0.6359-0.5240%
119.26
121.24
120.61
17:04GMTS&P Indices Alerian MLP Closed End Fund Index Total Return
AMEI
S&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index
485.25
+0.0163+0.0030%
482.63
488.55
485.25
17:04GMTS&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index
AMEIX
S&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index Total Return
668.27
+0.0225+0.0030%
664.66
673.31
668.27
17:04GMTS&P Indices Alerian Energy Infrastructure Index Total Return
AMLI
S&P Indices Alerian Large Cap MLP Index
314.47
-4.1934-1.3160%
313.09
316.91
314.47
17:04GMTS&P Indices Alerian Large Cap MLP Index
AMLIX
S&P Indices Alerian Large Cap MLP Index Total Return
418.03
-5.5745-1.3160%
416.20
423.61
418.03
17:04GMTS&P Indices Alerian Large Cap MLP Index Total Return
AMMI
S&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index
286.88
-5.2554-1.7990%
286.34
291.02
286.88
17:04GMTS&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index
AMMIX
S&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index Total Return
395.31
-7.2416-1.7990%
394.56
402.55
395.31
17:04GMTS&P Indices Alerian Mid Cap MLP Index Total Return
AMSI
S&P Indices Alerian Small Cap MLP Index
259.48
-4.8986-1.8530%
259.09
263.50
259.48
17:04GMTS&P Indices Alerian Small Cap MLP Index
AMSIX
S&P Indices Alerian Small Cap MLP Index Total Return
379.76
-7.1693-1.8530%
379.19
386.93
379.76
17:04GMTS&P Indices Alerian Small Cap MLP Index Total Return
AMZ
NYSE Indices Alerian MLP Index
246.98
+0.0601+0.0240%
245.84
249.21
246.98
17:04GMTNYSE Indices Alerian MLP Index
AMZE
S&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index
261.48
-0.7888-0.3010%
260.49
265.03
261.48
17:04GMTS&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index
AMZEX
S&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index Total Return
433.14
-1.3066-0.3010%
431.51
439.03
433.14
17:04GMTS&P Indices Alerian MLP Equal Weight Index Total Return
AMZI
NYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index
423.66
+0.2633+0.0620%
421.72
427.28
423.66
17:04GMTNYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index
AMZIX
NYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index Total Return
2388.8
+1.4844+0.0620%
2377.9
2409.2
2388.8
17:04GMTNYSE Indices Alerian MLP Infrastructure Index Total Return
ANGI
S&P Indices Alerian MLP Natural Gas Index
475.17
+0.1407+0.0300%
472.15
479.45
475.17
17:04GMTS&P Indices Alerian MLP Natural Gas Index
BANKA
Dow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index
10682.8
+212.26+2.0270%
10470.5
10686.6
10682.8
17:04GMTDow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index
BANKAR
Dow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index Total Return
13724.1
+272.68+2.0270%
0.0000
0.0000
13724.1
17:04GMTDow Jones Indices Dow Jones Turkey Large Cap Banks Index Total Return
BB1XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 1 Month Fwd Idx
189.26
+0.4681+0.2480%
189.26
189.26
189.26
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 1 Month Fwd Idx
BB1XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 1 Month Fwd Idx Total Return
288.62
+0.7318+0.2540%
288.62
288.62
288.62
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 1 Month Fwd Idx Total Return
BB2XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 2 Month Fwd Idx
240.35
+0.3914+0.1630%
240.35
240.35
240.35
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 2 Month Fwd Idx
BB2XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 2 Month Fwd Idx Total Return
366.50
+0.6196+0.1690%
366.50
366.50
366.50
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 2 Month Fwd Idx Total Return
BB3XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg exAgriculture&Livestock Capped 3 Month Forward Idx
241.12
+0.3831+0.1590%
241.12
241.12
241.12
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg exAgriculture&Livestock Capped 3 Month Forward Idx
BB3XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg exAgriculture&Livestock Capped 3 Month Forward Idx Total Return
367.68
+0.6071+0.1650%
367.68
367.68
367.68
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg exAgriculture&Livestock Capped 3 Month Forward Idx Total Return
BB4XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 4 Month Fwd Idx
280.37
+0.1868+0.0670%
280.37
280.37
280.37
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 4 Month Fwd Idx
BB4XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 4 Month Fwd Idx Total Return
427.53
+0.3114+0.0730%
427.53
427.53
427.53
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 4 Month Fwd Idx Total Return
BB5XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 5 Month Fwd Idx
288.83
+0.1969+0.0680%
288.83
288.83
288.83
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 5 Month Fwd Idx
BB5XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 5 Month Fwd Idx Total Return
440.42
+0.3276+0.0740%
440.42
440.42
440.42
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 5 Month Fwd Idx Total Return
BB6XALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 6 Month Fwd Idx
302.20
+0.1159+0.0380%
302.20
302.20
302.20
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 6 Month Fwd Idx
BB6XALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 6 Month Fwd Idx Total Return
460.80
+0.2053+0.0450%
460.80
460.80
460.80
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex Agriculture & Livestock Capped 6 Month Fwd Idx Total Return
BBCXALC
Bloomberg Idxs Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped Index CHF Excess Return
36.505
+0.0983+0.2700%
36.505
36.505
36.505
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped Index CHF Excess Return
BBCXALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped Index CHF Total Return
37.071
+0.0992+0.2680%
37.071
37.071
37.071
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped Index CHF Total Return
BBUF246T
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity 2-4-6 Forward Blend Index Total Return
229.19
+0.2906+0.1270%
228.84
229.98
229.19
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity 2-4-6 Forward Blend Index Total Return
BBURXAL
Bloomberg Idxs Bloomberg Roll Select Comodity ex-Agriculture & Livstock Idx
258.02
+0.3345+0.1300%
258.02
258.02
258.02
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Roll Select Comodity ex-Agriculture & Livstock Idx
BBURXALT
Bloomberg Idxs Bloomberg Roll Select Comodity ex-Agriculture & Livstock Idx
543.04
+0.7376+0.1360%
543.04
543.04
543.04
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Roll Select Comodity ex-Agriculture & Livstock Idx
BBUXAL1T
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture&Livestck 1M Forward Idx Total Return
412.77
+1.1026+0.2680%
411.68
414.75
412.77
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture&Livestck 1M Forward Idx Total Return
BBUXAL3T
Bloomberg Idxs Bloomberg Comodity ex-Agricltre&Livstock 3 Month Forward Idx Total Return
516.42
+0.9041+0.1750%
516.42
516.42
516.42
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Comodity ex-Agricltre&Livstock 3 Month Forward Idx Total Return
BBUXAL5T
Bloomberg Idxs Bloomberg Comodity ex-Agricltre&Livstock 5 Month Forward Idx Total Return
283.40
+0.2278+0.0800%
283.40
283.40
283.40
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Comodity ex-Agricltre&Livstock 5 Month Forward Idx Total Return
BBUXALC
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture & Livestock Capped Idx
103.94
+0.2790+0.2690%
103.67
104.42
103.94
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture & Livestock Capped Idx
BBUXALCT
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture & Livestock Capped Idx Total Return
218.79
+0.6009+0.2750%
218.22
219.81
218.79
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity xAgriculture & Livestock Capped Idx Total Return
BCOM
Bloomberg Idxs Bloomberg Commodity Index
77.828
+0.2200+0.2830%
77.589
78.121
77.828
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Commodity Index
BCOMAG
Bloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub Index USD
42.247
+0.2497+0.5950%
41.875
42.345
42.247
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub Index USD
BCOMAG3
Bloomberg Idxs Bloomberg AIG Agriculture Sub-Index 3 Month Forward
80.466
+0.3902+0.4870%
79.842
80.605
80.466
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg AIG Agriculture Sub-Index 3 Month Forward
BCOMAG3T
Bloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub-Index 3 Month Forward Index Total Return
169.37
+0.8319+0.4940%
168.05
169.66
169.37
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub-Index 3 Month Forward Index Total Return
BCOMAGSP
Bloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Spot Sub Index
262.41
+2.5128+0.9670%
262.41
262.41
262.41
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Spot Sub Index
BCOMAGTR
Bloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub Index USD Total Return
88.936
+0.5312+0.6010%
88.153
89.140
88.936
17:04GMTBloomberg Idxs Bloomberg Agriculture Sub Index USD Total Return
ΟΡΓΑΝΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑCHGCHG%ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΥΡΟΣΩΡΑ48Ω
DAX
DAX 30
12112.5
-52.500-0.4300%
12046.5
12168.5
12112.5
17:04GMTDAX 30
IB
IBEX 35
0.0000
0.00000.0000%
0.0000
0.0000
0.0000
17:04GMTIBEX 35
PX1
CAC 40
5367.7
-3.2500-0.0600%
5336.0
5374.5
5367.7
17:04GMTCAC 40
SMI
Δείκτης Ελβετικής Αγοράς
9870.5
+12.500+0.1300%
9804.0
9874.0
9870.5
17:04GMTΔείκτης Ελβετικής Αγοράς
SX5E
EURO STOXX 50
3383.0
-6.0000-0.1800%
3361.0
3390.0
3383.0
17:04GMTEURO STOXX 50
ΟΡΓΑΝΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑCHGCHG%ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΥΡΟΣΩΡΑ48Ω
HSI
Χονγκ Κονγκ Hang Seng
26935.5
-167.50-0.6200%
26901.0
27160.0
26935.5
17:04GMTΧονγκ Κονγκ Hang Seng
NI225
E-Mini Nikkei 225
20955.0
-15.000-0.0700%
20905.0
21045.0
20955.0
17:04GMTE-Mini Nikkei 225
TW
MSCI Ταϊβάν
381.20
-3.0000-0.7800%
381.10
384.60
381.20
17:04GMTMSCI Ταϊβάν

Δείκτες ανά περιοχή

Κορυφαίες Προσφορές

Κορυφαίοι Χρηματιστές