Αυστραλία New Orders

Last Release
Δεκ 2019
Πραγματικό
31 points
Πρόβλεψη
N/A
Προηγούμενο
25 points
Frequency
Quarterly
Units In
points
Next Release
N/A
Time to Release
N/A
Μετακινηθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες
Highest
Lowest
Average
Date Range
Source
49 points
Ιουν 2018
-37 points
Δεκ 2008
16.71 points1998 - 2019Australia Chamber of Commerce and Industry

Αυστραλία New Orders History

Last 12 readings

Αυστραλία business Indicators

All Αυστραλία indicators
Μετακινηθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες
Indicator
Last
Προηγούμενο
Min
Max
Unit
Frequency
Range
Business Confidence
0
Νοε 2019
2
Οκτ 2019
-30
Οκτ 2008
21
Απρ 2002
pointsMonthly1997 - 2019
Business Inventories
-0.4
Σεπ 2019
-1
Ιουν 2019
-2.8
Σεπ 1986
2.8
Μαρ 1999
%Quarterly1985 - 2019
Capacity Utilization
81.07
Νοε 2019
81.68
Οκτ 2019
78.24
Σεπ 2000
84.62
Οκτ 2007
%Monthly1997 - 2019
Bankruptcies
748
Νοε 2019
741
Οκτ 2019
217
Ιαν 1999
1,123
Φεβ 2012
CompaniesMonthly1999 - 2019
Car Registrations
14,330.43
Δεκ 2018
14,078.57
Δεκ 2017
3,990.94
Δεκ 1971
14,330.43
Δεκ 2018
ThousandYearly1971 - 2018
Changes In Inventories
-941
Σεπ 2019
-1,366
Ιουν 2019
-3,848
Δεκ 2008
4,159
Μαρ 2005
AUD MillionQuarterly1974 - 2019

New Orders across Pacific

New Orders global view
Μετακινηθείτε για περισσότερες λεπτομέρειες
Χώρα
Last
Προηγούμενο
Min
Max
Unit
Frequency
Range
Αυστραλία
31
Δεκ 2019
25
Σεπ 2019
-37
Δεκ 2008
49
Ιουν 2018
pointsQuarterly1998 - 2019
IMPORTANT DISCLAIMERS
The content provided on the website includes general news and publications, our personal analysis and opinions, and contents provided by third parties, which are intended for educational and research purposes only. It does not constitute, and should not be read as, any recommendation or advice to take any action whatsoever, including to make any investment or buy any product. When making any financial decision, you should perform your own due diligence checks, apply your own discretion and consult your competent advisors. The content of the website is not personally directed to you, and we does not take into account your financial situation or needs.The information contained in this website is not necessarily provided in real-time nor is it necessarily accurate. Prices provided herein may be provided by market makers and not by exchanges.Any trading or other financial decision you make shall be at your full responsibility, and you must not rely on any information provided through the website. FX Empire does not provide any warranty regarding any of the information contained in the website, and shall bear no responsibility for any trading losses you might incur as a result of using any information contained in the website.The website may include advertisements and other promotional contents, and FX Empire may receive compensation from third parties in connection with the content. FX Empire does not endorse any third party or recommends using any third party's services, and does not assume responsibility for your use of any such third party's website or services.FX Empire and its employees, officers, subsidiaries and associates, are not liable nor shall they be held liable for any loss or damage resulting from your use of the website or reliance on the information provided on this website.
RISK DISCLAIMER
This website includes information about cryptocurrencies, contracts for difference (CFDs) and other financial instruments, and about brokers, exchanges and other entities trading in such instruments. Both cryptocurrencies and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money. You should carefully consider whether you understand how these instruments work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.FX Empire encourages you to perform your own research before making any investment decision, and to avoid investing in any financial instrument which you do not fully understand how it works and what are the risks involved.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ