Προβλέψεις και Ανάλυση, Σελίδα

  • Colin First
    Colin First

    Ετήσια Αποτελέσματα Αγοράς Ενέργειας – 2016

    Ήταν μια καλή χρονιά συνολικά για τις πράξεις στον τομέα της ενέργειας, καθώς απολαμβάνουν μία ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του 2016. Σε αυτό βοήθησε ότι δεν λήφθηκε  κανένα μέτρο από τους αντίστοιχους παραγωγούς και τις κυβερνήσεις που δεν θα ήθελαν να δουν τις τιμές της ενέργειας να πέφτουν, τουλάχιστον

    Διαβάστε Περισσότερα

Κορυφαίες Προσφορές

Κορυφαίοι Χρηματιστές