Διαφήμιση
Διαφήμιση

Νόμιμα

Revised at: August 16, 2018

Contents

Introduction

When you visit or access our website, or when you interact or engage with our representatives (“Service”), we will use (and authorize third parties to use) web beacons, cookies, pixel tags, scripts, tags and other technologies (“Tracking Technologies“). This is explained in this policy (“Cookie Policy”) which is a part of our Privacy Policy.

Tracking Technologies allow us to automatically collect information about you and your online behavior in order to enhance your navigation on our Service, improve our Service performance and customize your experience on it. We also use this information to collect statistics about the usage of our Service, perform analytics and to administer services to our users, customers, and partners.

What are cookies?

Cookies are a commonly used tracking technology, comprised of small text files (composed only of letters and numbers) that a web server places on your computer or mobile device when you visit a webpage. When used, the cookie can help make our Services more user-friendly, for example by remembering your language preferences and settings. You can find more information about cookies at www.allaboutcookies.org.

Cookies are widely used in order to make websites work in an efficient way. The use of cookies allows you to navigate between pages efficiently. Cookies remember your preferences and make the interaction between you and the Services smoother and more efficient.

Types of Tracking Technologies

There are five main types of Tracking Technologies:

  • Strictly necessary Tracking Technologies
   These Tracking Technologies are essential to enable you to log in, navigate around and use the features of our Services, or to provide a service requested by you (such as your username). We do not need to obtain your consent in order to use these Tracking Technologies. These Tracking Technologies can be used for security and integrity reasons – for example, to detect violation of our policies and for support or security features.
  • Functionality Tracking Technologies
   These Tracking Technologies allow our Services to remember choices you make (such as your language) and provide enhanced and personalized features. For example, these Tracking Technologies are used for authentication (to remember when you are logged in) and support other features of our Services.
  • Performance Tracking Technologies
   These Tracking Technologies collect information about your online activity (for example the duration of your visit to our Services), including behavioral data and content engagement metrics. These Tracking Technologies are used for analytics, research and to perform statistics (based on aggregated information).
  • Marketing or Advertising Tracking Technologies                                        These Tracking Technologies are used to deliver tailored offers and advertisements to you, based on your derived interests, as well as to perform email marketing campaigns. They can also be used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by our advertisers (for example advertising networks) and provide them insights about the people who see and interact with their ads, visit their websites or use their app.
  • Social media Tracking Technologies
   These Tracking Technologies include social media features, such as the Facebook “Like” or “Share” buttons or third-party log-in services. These features are either hosted by a third party or hosted directly on our Services. Your interactions with these features are governed by the privacy statement of the company providing these features.

Storing Tracking Technologies

We store Tracking Technologies when you visit or access our Services (typically, when you are visiting our websites). These are called “First Party Tracking Technologies”. In addition, Tracking Technologies are stored by other third parties (for example our analytics service providers, business partners, and advertisers) – these are called “Third Party Tracking Technologies”.

Both types of Tracking Technologies may be stored either for the duration of your visit on our Services or for repeat visits.

What types of Tracking Technologies do we use?

Analytics Cookies

 • Type – First Party Tracking Technology
 • Purpose – Performance Tracking Technologies. These Tracking Technologies are used to collect information regarding how you interact with the content on our Services, for attribution purposes (for example, the referral URL), etc. We use the information to compile reports, calculate the revenues due to us and, help us improve the Services and to offer personalized products and content.

Google Analytics

 • Type – Third Party Tracking Technology
 • Purpose – Performance Tracking Technologies. This cookie is used to collect information about how visitors use our Platform. We use the information to compile reports and to help us improve the Platform. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the Platform, where visitors have come to the Platform from and the pages they visited. You can read more on Google’s Privacy Policy.

DoubleClick (by Google)

 • Type – Third Party Tracking Technology
 • Purpose – Marketing or Advertising Tracking Technologies DoubleClick uses cookies to improve advertising. Some common applications are to target advertising based on what’s relevant to a user, to improve reporting on campaign performance, and to avoid showing ads the user has already seen. You can read more on Google’s Privacy Policy and Google’s Cookie Policy.

Google Audiences

 • Type – Third Party Tracking Technology
 • Purpose – Marketing or Advertising Tracking Technologies. Google Audiences uses insights and data collected through Google Analytics, in order to personalize and improve the relevancy of advertisements. More information can be found in the Google Audiences page and on Google’s Privacy Policy.

Google Tag Manager

 • Type – Third Party Tracking Technology
 • Purpose – Performance Tracking Technologies. This cookie is associated with Google Tag Manager which we use to load scripts into our website pages. More information can be found on Google’s Privacy Policy.

OneSignal

 • Type – Third Party Tracking Technology
 • Purpose – Performance Tracking Technologies. This cookie is associated with OneSignal which we use to enable mobile and web notification messages. More information can be found on OneSignal’s Privacy Policy.

Other Cookies

 • Type – First and Third party, Tracking Technology.
 • Purpose – Strictly necessary Tracking Technologies. These unlisted cookies might be in use on internal sections of the Services, in order to customize and simplify the user experience on the site by remembering choices you made and your login credentials.

There are various ways in which you can manage and control your cookie settings. Please remember that, by deleting or blocking cookies, some of the features of the Services may not work properly or as effectively.

On Desktop Browsers

 • Turning off cookies via your web browser
  Most web browsers will provide you with some general information about cookies, enable you to see what cookies are stored on your device, allow you to delete them all or on an individual basis, and enable you to block or allow cookies for all websites or individually selected websites. You can also normally turn off third-party cookies separately. Please note that the settings offered by a browser or device often only apply to that particular browser or device.
 • Information about cookies is usually found in the “Help” section of the web browser. Below are some links to some commonly used web browsers:

For other browsers, please consult the documentation that your browser manufacturer provides.

 • Turning off third-party cookies
  You can turn off certain third party targeting and advertising cookies by visiting the following link: Network Advertising Initiative.

On Mobile Devices

You can opt out of certain types of interest-based advertising (or “cross-app” advertising), by accessing the “settings” on your device::

 • If you’re using an Apple device you can configure your device to limit ad tracking to by clicking on “settings” > “privacy” > “advertising” and toggling “limit ad tracking” to ‘on.’
 • If you’re using an Android device you can opt out of most app-based tracking for advertising by opening the “Google Settings” app on your device, selecting “Ads”, and then selecting the option to opt-out of interest-based ads.

Please note that the above information may change when the above manufacturers update their systems. Also note, that your device may use another platform, not described above. In that case, please consult the manufacturer documentation for further instructions.

Συναλλαγή με Ρυθμιζόμενο Χρηματιστή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το περιεχόμενο που παρέχεται στον ιστότοπο περιλαμβάνει γενικές ειδήσεις και δημοσιεύσεις, την προσωπική μας ανάλυση και απόψεις και περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτα μέρη, τα οποία προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί, και δεν πρέπει να διαβαστεί, καμία σύσταση ή συμβουλή για ανάληψη δράσης, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης επενδύσεων ή αγοράς οποιουδήποτε προϊόντος. Όταν λαμβάνετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση, θα πρέπει να διενεργείτε τους δικούς σας ελέγχους δέουσας επιμέλειας, να εφαρμόζετε τη δική σας κρίση και να συμβουλευτείτε τους αρμόδιους συμβούλους σας. Το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν απευθύνεται προσωπικά σε εσάς και δεν λαμβάνουμε υπόψη την οικονομική κατάσταση ή τις ανάγκες σας. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα σε πραγματικό χρόνο ούτε είναι απαραίτητα ακριβείς. Οι τιμές που παρέχονται στο παρόν ενδέχεται να παρέχονται από κατασκευαστές της αγοράς και όχι από ανταλλαγές. Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ή άλλη χρηματοοικονομική απόφαση που λαμβάνετε θα είναι στην πλήρη ευθύνη σας και δεν πρέπει να βασίζεστε σε πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου. Η FX Empire δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες συναλλαγών που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στον ιστότοπο. Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει διαφημίσεις και άλλο διαφημιστικό περιεχόμενο , και η FX Empire ενδέχεται να λάβει αποζημίωση από τρίτους σε σχέση με το περιεχόμενο. Η FX Empire δεν υποστηρίζει κανένα τρίτο μέρος ή συνιστά τη χρήση υπηρεσιών τρίτων και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Η FX Empire και οι υπάλληλοί της, οι αξιωματούχοι, οι θυγατρικές και οι συνεργάτες της, δεν ευθύνονται ούτε θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση του ιστότοπου από εσάς ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΙΣΚΟΥ
Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με κρυπτονομίσματα, συμβάσεις για διαφορά (CFDs) και άλλα χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και για μεσίτες, ανταλλαγές και άλλες οντότητες που διαπραγματεύονται τέτοια μέσα. Τόσο τα κρυπτονομίσματα όσο και τα CFD είναι πολύπλοκα όργανα και έρχονται με υψηλό κίνδυνο απώλειας χρημάτων. Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα μέσα και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο απώλειας των χρημάτων σας. Η FX Empire σας ενθαρρύνει να πραγματοποιήσετε τη δική σας έρευνα πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση και να αποφύγετε να επενδύσετε σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό μέσο που δεν καταλαβαίνετε πλήρως πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που συνεπάγεται.