Κεντρική

Προβλέψεις

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Αγορές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

15:30
us
USD
MEDIUMEIA Natural Gas Stocks ChangeΠραγματικό
-89Bcf
Πρόβλεψη
-85Bcf
Προηγούμενο
-114Bcf
16:00
us
USD
MEDIUMEIA Crude Oil Stocks ChangeΠραγματικό
0.564M
Πρόβλεψη
3.475M
Προηγούμενο
9.527M
16:00
us
USD
MEDIUMEIA Gasoline Stocks ChangeΠραγματικό
-2628K
Πρόβλεψη
888K
Προηγούμενο
2846K
22:3006H, 25M
au
AUD
MEDIUMRBA Lowe SpeechΠραγματικό
Πρόβλεψη
Προηγούμενο

All Events

FX Empire - η εταιρεία, οι εργαζόμενοι, οι θυγατρικές και συνεργάτες, δεν είναι ευθύνοι ούτε θα θεωρηθούν υπεύθυνοι από κοινού ή εις ολόκληρον για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι κατ 'ανάγκην σε πραγματικό χρόνο ούτε είναι απαραίτητα ακριβή.
Η FX Empire μπορεί να λάβει αποζημίωση από τις εταιρείες που εμφανίζονται στο δίκτυο.

Όλες οι τιμές στο παρόν παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και όχι από τις ανταλλαγές. Ως εκ τούτου οι τιμές μπορεί να μην είναι ακριβείς και μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Η FX Empire δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες από τις συναλλαγές σας που μπορεί να συμβούν ως αποτέλεσμα της χρήσης τυχόν δεδομένων εντός της FX Empire.